Basın  |  Basılı
Özgün Duruş
ATATÜRK HEYKELLERİ: KÜLT, ESTETİK, SİYASET
 
Türkiye’de Atatürk anıtları zaten, hiçbir zaman estetik açıdan değerlendirilecek fırsatı bulunmadı, her daim, bir takım protestoların, ideolojik kodlamaların doğrudan aracı ve göstergesi oldu. Aylin Tekiner Atatürk heykellerini anlattı.
 
Türkiye’de heykel dendiği zaman, en azından “halk arasında”, esasen Atatürk heykeli anlaşılır. Atatürk heykelleri, ülkede heykel estetiğini belirleyen baskın unsur niteliğini taşıyor. Bu heykeller, aynı zamanda kamusal mekânlara nizam veriyor, kentin merkezini belirliyorlar. Aylin Tekiner, titiz çalışmasında, öncelikle Atatürk heykelleri rejiminin politik bir tahlilini yapıyor. Kitaptaki diğer analiz düzlemini ise, Türkiye’deki Atatürk heykelleri envanterinin estetik açıdan ve görsel mesajlar açısından yorumlanması oluşturuyor. Sadece belli başlı “anıtsal” örnekler değil, pek bilinmeyen, kenarda köşede kalmış heykeller de bu gözle inceleniyor. Ayrıca, defalarca yeniden üretilen kalıp-modeller olgusuna ve bunun gitgide büyüyen “piyasasına” dikkat çekiliyor. Kentsel peyzajın bir sabitine dönüşen ve heykel algısını bir kalıba sokan Atatürk heykelleri hakkında, geniş perspektiften, analitik bir inceleme yapan Aylin Tekiner’le çalışmasını konuştuk.
 
Asım ÖZ, Özgün Duruş
05.11.2010
 
Röportajın tam metni aşağıdadır.