Basın  |  Basılı
İstemdışı Körlük, Şubat 2014
Sanatçı ve aktivist Aylin Tekiner, çeşitli politik manipülasyon araçları ve teknikleri aracılığı ile üretilmiş bilginin yanısıra bunların kolektif algılama sahası üzerindeki yansımalarına da odaklanmaktadır. Dilin araçlarını kullanarak, yaşadığı yerin gömülü ve manipüle edilmiş politik tarihi hakkında bir tartışma alanı açar. Yazılarında, hikaye anlatımının, resmi tarihin, okul kitaplarının yanı sıra haber raporlarının estetiklerini kullanır. Bunları, dilin kolektif tarihleri manipüle ederek toplumu değiştirdiği alanlar olarak görmektedir. Mevcut bilgiyi kırarken bileşenlerine ayırıp var olan güç mekanizmalarını kullanarak görünür olmayanı ve unutulmuş olan görünürü dönüştürmeye teşebbüs eder. Istem Dışı Körlük sergi projesi için özel olarak ürettiği Dem/Eza/Yad üçlemesinde Tekiner, Türkiye tarihinin yakın dönemde tanık olduğu üç katliama odaklanır: Halepçe, Roboski ve Sivas. Bu talihsiz olayların taze izlerini irdelerken, Tekiner televizyon monitörlerini birer dijital kitaba çevirerek, tarihsel gerçekleri çeşitli bakış açıları ile yeniden kurgular ve yapı bozuma uğratır.
 
Sergi kataloğu aşağıdadır.